Skip to main content

Jak przebiega proces udzielenia kredytu hipotecznego?

By 20 maja 201531 marca, 2023kredyty hipoteczne

W artykule znajdziesz informacje jak przebiega proces udzielenia kredytu hipotecznego.

Dość powszechne jest spotkanie osoby, która po pierwszej wizycie w banku lub u doradcy kredytowego jest w pełni przekonana, że właśnie dostała kredyt hipoteczny. Niestety, procedura uzyskania kredytu jest dość skomplikowana i długotrwała, a sama oferta, to dopiero wizja udzielenia kredytu. Ostateczną decyzję podejmuje bank.

Wiele osób ostatnio pyta o programy: kredyt z oprocentowaniem 2%  lub o rodzinny kredyt mieszkaniowy. Aby otrzymać jakikolwiek kredyt trzeba posiadać zdolność kredytową i od jej sprawdzenia trzeba rozpocząć. Ale po kolei.

Przedstawię kredyt od zaplecza, czyli co robi doradca kredytowy i bank z naszym wnioskiem kredytowym. Przeczytaj jak przebiega proces udzielenia kredytu hipotecznego.

proces udzielenia kredytu

Przygotowanie procesu udzielenia kredytu

Ocena możliwości kredytowych

Zanim zaplanujemy zakup lub budowę nieruchomości, najczęściej pierwsze kroki kierujemy do banku lub firmy doradztwa kredytowego, aby ocenić możliwości kredytowe. To pierwsze bardzo istotne zadanie doradcy kredytowego, ponieważ na tym etapie podejmujemy decyzję o dalszych działaniach.

*UWAGA* Zawsze potwierdź swoje możliwości kredytowe w paru różnych miejscach

Ze świadomością swoich możliwości kredytowych (pamiętaj, że to jeszcze nie jest decyzja kredytowa!) możesz rozpocząć poszukiwanie nieruchomości. Po jej znalezieniu zazwyczaj podpisujemy ze sprzedającym umowę przedwstępną. Zauważmy, że już na tym etapie podejmujemy konkretne zobowiązania finansowe w postaci zadatku lub zaliczki, zanim rzeczywiście zostanie nam przyznany kredyt. Dlatego szalenie istotna jest rzetelna ocena możliwości kredytowych przez doradcą kredytowego.

Przygotowanie wniosku kredytowego

Jednym z najbardziej żmudnych etapów starania się o kredyt hipoteczny jest kompletowanie wszystkich potrzebnych dokumentów. Każdy doradca kredytowy przejmuje część pracy, zarówno przy zbieraniu jak i wypełnianiu dziesiątków  skomplikowanych formularzy bankowych.

W czym doradca kredytowy może okazać się szczególnie pomocny:

  • Kontakt z właściwym biurem nieruchomości lub deweloperem – doradca kredytowy może bezpośrednio u źródła otrzymać część niezbędnych dokumentów oraz sprawdzić ich treść.
  • Wypełnianie wniosków o kredyt: nikt z nas nie lubi wypełniać skomplikowanych dokumentów zwłaszcza, gdy ma to zrobić po raz pierwszy w życiu.

Analiza wniosku kredytowego w Banku

Kolejnym etapem procesu wniosku hipotecznego jest przekazanie kompletnej dokumentacji do działu analiz kredytowych wytypowanego banku. Analiza wniosku kredytowego podzielona jest z reguły na sześć etapów:

  1. Bramka, czyli przyjęcie i selekcja kompletności dokumentów. Dokumenty oraz ich treść sprawdzane są pod kątem poprawności oraz kompletności. Najczęściej również na tym etapie jest sprawdzany BIK klientów, aby odrzucić z procesu wnioski tych osób, które nie spełniają minimalnych wymagań banku.
  2. Analiza prawna. Na tym etapie analizowana jest treść wszystkich dokumentów pod kątem zgodności z prawem i wewnętrznymi procedurami bankowymi.
  3. Analiza techniczna. Tym razem analityk techniczny ocenia możliwości zabezpieczenia się na przedmiotowej nieruchomości oraz potwierdza/szacuje jej wartości.
  4. Analiza ekonomiczna jest etapem, na którym sprawdza się zdolność kredytowa, lub inaczej mówiąc zdolność do spłaty kredytu.
  5. Decyzja kredytowa: bank wydaje decyzję: pozytywną, pozytywną warunkową lub negatywną. Decyzja warunkowa oznacza, że przed podpisaniem umowy kredytowej trzeba spełnić wyznaczone warunki, np.: przedłożyć nowe zaświadczenie o zatrudnieniu, nowe zaświadczenia ze spółdzielni/wspólnoty itp.
  6. Umowa kredytowa: jest sporządzana przez bank, w momencie spełnienia wszystkich niezbędnych warunków postawionych przez dział analiz.

WAŻNE* Dopiero pozytywna decyzja kredytowa jest potwierdzeniem udzielenia kredytu bankowego

Istotne jest dokładne i skrupulatne przeczytanie umowy kredytowej, wyjaśnienie jej niezrozumiałych zapisów jeszcze przed jej podpisaniem. Wszak kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem na wiele lat!

Umowa kredytowa i wypłata kredytu

Samo podpisanie umowy kredytowej oraz aktu przeniesienia własności u Notariusza nie kończą jeszcze całego procesu kredytowego. Na koniec pozostają do spełnienia warunki uruchomienia kredytu zapisane w umowie kredytowej. Standardowymi warunkami uruchomienia kredytu są: przedłożenie aktu własności, umowy cesji dewelopera, cesji ubezpieczenia nieruchomości oraz podpisanie dyspozycji uruchomienia. Kredyt hipoteczny jest uruchamiany dopiero po przedstawieniu i sprawdzeniu wszystkich niezbędnych dokumentów do uruchomienia kredytu.

Jak widać procedura udzielenia kredytu hipotecznego nie jest ani szybka ani łatwa. Moim zadaniem jest skoordynowanie działań wszystkich uczestników transakcji, dzięki temu oszczędzamy czas oraz przyśpieszamy całą procedurę.

W razie pytań służę pomocą

Kamila Pietras

doradca kredytowy

Kamila Pietras

Leave a Reply