Skip to main content

Warunki programu Mieszkanie Dla Młodych

By 30 września 20134 października, 2022kredyty hipoteczne

Jakie są zasady i wymagania rządowego programu Mieszkanie dla Młodych? Jako doradca kredytowy odpowiem na kilka nurtujących nas wszystkich pytań.Warunki programu Mieszkanie dla Młodych

Kto może być uczestnikiem programu Mieszkanie dla Młodych?

Program jest przeznaczony dla wszystkich osób nabywających swoją pierwszą nieruchomość pod warunkiem, że w danym roku kalendarzowym nie ukończyły 35 roku życia. Dla małżeństw wyznacznikiem jest wiek młodszego współmałżonka, czyli jeśli np. mąż przekroczył 35 lat, a żona nie – mogą wziąć udział w programie.

Niestety w programie nie mogą wziąć udziału osoby, które posiadały już w przeszłości prawo do lokalu mieszkalnego. Wyjątek stanowi udział w nieruchomości nabyty np. na drodze spadku lub darowizny.

Program wspiera wkład w kredyt hipoteczny i ma postać wkładu własnego w zakup nieruchomości, wypłacanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, dotyczy jedynie transakcji z rynku pierwotnego.

Szczegóły programu Mieszkanie Dla Młodych

Wsparcie w uzyskaniu dopłaty do kredytu w programie Mieszkanie dla Młodych polega na jednorazowej dopłacie do transakcji tzw. wkładu własnego.

Technicznie wygląda to tak, że bank, w którym zaciągamy kredyt, pomniejsza kwotę naszego kredytu o sumę dofinansowania, zaś w ostatniej transzy do dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej BGK wypłaca kwotę dofinansowania.

Jaka jest wysokość dopłat w programie Mieszkanie dla Młodych?

Wysokość dopłat w programie MdM będzie wynosić:

– dla bezdzietnych małżeństw i singli 10% wartości nabywanej nieruchomości,

– małżeństwa lub osoby samotnie wychowujące dzieci – 15%,

– jeżeli w okresie 5 lat od zakupu mieszkania osobie korzystającej z programu urodzi się trzecie lub kolejne dziecko, będzie mogła ubiegać się o kolejne 5% dopłaty. Dopłata ma wtedy postać jednorazowej spłaty części zaciągniętego kredytu.

Limity powierzchni i cen nieruchomości

W przypadku zakupu mieszkania limit powierzchni użytkowej wynosi 75 m², a dla osób wychowujących troje lub więcej dzieci 85 m². Dla domu limit powierzchni użytkowej wynosi 100 m², lub jeżeli nabywca wychowuje troje lub więcej dzieci – 110 m².

Obowiązują także maksymalne limity cen 1 m² powierzchni użytkowej. Są szczegółowo określone osobno dla stolic województw, gmin z nimi sąsiadujących oraz pozostałych miejscowości w danym województwie. Zobacz aktualne limity tutaj.

Dodatkowe warunki kredytu w programie:

  • kredyt może być zaciągany w banku, który ma podpisaną indywidualną umowę z BGK,
  • jedyna waluta kredytu to PLN,
  • minimalny kredyt nie może być mniejszy niż 50% wartości transakcji,
  • minimalny okres trwania kredytu – 15 lat,
  • ze względu na zdolność kredytową do kredytu mogą przystąpić zstępni i wstępni , rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie.

Czy dopłata w programie Mieszkanie dla Młodych jest bezzwrotna?

Jeżeli przed upływem 5 lat od daty zawarcia umowy kredytu uczestnik programu sprzeda nieruchomość nabytą w ramach programu:

  • wynajmie lub użyczy nieruchomość,
  • zmieni sposób jej użytkowania w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  • uzyska prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego (z wyłączeniem spadku i darowizny),

wtedy powinien zwrócić kwotę części dopłaty w wysokości proporcjonalnej ilości miesięcy, które upłynęły od daty wypłacenia kredytu przez 60.

Z pełną treścią ustawy można się zapoznać tutaj: zasady MdM

Chętnie odpowiem na dodatkowe pytania.

Kamila Pietras

ekspert kredytowy

Kamila Pietras

Leave a Reply